В края на годината американският посланик Ерик Рубин ще бъде сменен от посланик Херо Мустафа. През своя мандат Ерик Рубин изпълни задачите, за които пое ангажимент преди идването му в София. Той успя да намали значително руското влияние в нашата страна. В българското медийно пространство през последните три години руската гледна точка е сведена до санитарния минимум. Руската мека сила в България даже и с усилия е трудно забележима. Тя се задоволява да се отчита с демодирани, тривиални и откровено формални и непрофесионално подготвени мероприятия характерни за епохата на развития социализъм. Ерик Рубин по време на своята мисия у нас бе с ненатрапчиво, но изключително ефикасно и професионално присъствие. Поддържаше постоянен и динамичен диалог с местния дипломатически корпус. Създаде отлични връзки с една голяма част от българския интелектуален елит (подчертавам интелектуален, а не политически). Дипломатическият профил на посланик Херо Мустафа подсказва за нови акценти на Вашингтон не само в България, но и на Балканите като проекция на американските планове за Европа и Близкия Изток. Администрацията на Доналд Тръмп очевидно не обръща особено внимание на нашия регион и е оставила като цяло на кадрите на демократите да продължат да обслужват балканската политика на Вашингтон. Идването на посланик Херо Мустафа в София подсказва и какво можем да очакваме като нови допълнителни елементи в политиката на един от глобалните фактори в нашата страна. Старите приоритети от времето на Ерик Рубин остават. Новите акценти са четири. Първи, кюрдският фактор ще остане приоритетен за САЩ в Близкия Изток и ние тепърва ще усетим неговата проекция в България. Втори, проблемът с бежанците не е приключил и е много вероятно да станем свидетели на второ действие от драмата. Факторът „Сорос“ ще остане актуален и в бъдеще на българска територия. Трети, ще се търси по-активно неутрализиране на турската външна политика на Балканите и в Близкия Изток. Анкара отчетливо излиза от американската орбита. Четвърти, мюсюлманският фактор ще се активизира за неутрализиране на руското влияние у нас и в региона. Ще се търси обезсилване на ДПС като мощен руско-турски играч у нас, който не е подчинен на американската стратегия. Не изключвам активизиране на присъствието на Саудитска Арабия сред нашите мюсюлмани. 
Независимо дали посланик ще бъде Ерик Рубин или Херо Мустафа, предвид кадровия и професионален потенциал на нашите управляващи, изводът е неутешителен. Американската дипломация продължава своето зловещото интелектуално превъзходство над туземния местен политически псевдоелит.