Във връзка с темата за това съществуват ли терористични клетки в България на радикалния ислям a-specto публикува сравнителен анализ на експерти за наличието на местни джихадисти в Испания. Заедно с реактивирането на латентни терористични мрежи в Испания се появява и местен джихад, концентриран в автономните градове Сеута и Мелила.

От края на 2011 г. хиляди радикализирани мюсюлмани се прехвърлиха в Сирия и Ирак, за да се включат в различни джихадистки организации. Най-много мюсюлмани идват от арабския свят, но няколко хиляди са дошли и от мюсюлманските общности в западните страни включително и от европейските. Смята се, че около 2500 са напуснали домовете си временно или постоянно с цел да се прехвърлят в Близкия изток и да се присъединят към „Джабхат ан-Нусра”, клон на „Ал Кайда” в Сирия или към така наречената „Ислямска държава в Ирак и Леванта” (ИДИЛ), която от юни 2014 г. се представя само като „Ислямска държава” (ИД). Джихадистката мобилизация, свързана със Сирия и Ирак, не е организирана по един и същи начин в различните арабски страни, нито пък в Европа, нито е в зависимост от числеността на населението на всяка държава или от съответните мюсюлмански общности в тях. В абсолютно изражение (т.е., като се има предвид общият брой на засегнатите лица) въпросната мобилизация особено силно засяга Франция (900), Обединеното кралство (500), Германия (300), Белгия (250), Холандия (120) и Дания (100). В относително изражение (спрямо броя на мюсюлманите в дадената страна) към този кръг от страни, които са особено засегнати, трябва да се добавят случаите на Ирландия, Финландия, Норвегия и Швеция. До каква степен се отразява това явление в Испания? Какъв е профилът на мобилизираните от радикалния ислям частни лица?

ДЖИХАДИСТКАТА МОБИЛИЗАЦИЯ Е НА НИСКО НИВО И Е МНОГО СИЛНО КОНЦЕНТРИРАНА

Броят на физическите лица през последните три години, които са пътували като джихадисти от Испания до Сирия и Ирак, е 60. Тази цифра щеше бъде значително по-голяма, но различни полицейски операции демонтираха джихадистки мрежи за вербовка на ислямисти, които трябваше да се включат в Сирия. Във всички случаи цифрите показват, че при сравняване на испанските данни с тези на други европейски страни нивото на джихадистката мобилизация в Испания е сравнително ниско. Мюсюлманското население в Испания е съставено основно от първо поколение имигранти подобно на това, което е в Италия и чието ниво на джихадистка мобилизация по отношение на Сирия и Ирак е еднакво ниско. По италиански оценки не повече от 50 лица от Италия са се включили в джихадисткия сценарий от другата страна на Средиземно море. Това предполага, че европейските страни, където текущата джихадистка мобилизация е най-силна, са тези, в които мюсюлманското население се състои предимно от втора и дори трета генерация имигранти. От по-горните факти е възможно да се предположи, че има достатъчно дълбока криза на идентичността между втората и третата генерация мюсюлмани, които са част от нашите европейски общества. Кризата на идентичността се състои в това, че подобно участие в джихадистки бунт се приема за успех, за нещо модерно, за добра реализация. На радикалите се предлага стойностното усещане за принадлежност и дори чувството, че дадената личност е интегрална част от новата джихадистка общност. В Испания тези, които участват в джихадистката мобилизация, свързана с въпросните две страни в Близкия изток, не са равномерно разпределени по цялата национална територия. Това важи дори за областите, в които има по-плътно наличие на мюсюлманско население. Потвърждение се получава от данните за 35-те лица, арестувани в Испания от началото на 2013 г. По-голямата част от тях са били въвлечени в терористични мрежи и са били готви да се прехвърлят в Сирия и Ирак. Полицията осуети това тяхно намерение. 63% от тези задържани 35 лица от началото на 2013 г. са жители на два града, Сеута (28,6%) и Мелила (34,3%). В тях живеят само около 4,5% от мюсюлманите в Испания. И за двата северноафрикански анклава с испански суверенитет е характерно, че са заобиколени от мароканска среда. Сеута е граничеща с мароканския административен район Танжер-Тетуан. Мелила от своя страна е близо до североизточната административна област на Мароко, от която произлизат една голяма част от мароканските джихадисти, заминали за Сирия и Ирак.

РЕАКТИВИРАНИ ЛАТЕНТНИ МРЕЖИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ

Три от четирите полицейски операции, извършени в Испания срещу мобилизационните джихадистки мрежи, показаха испанско-мароканския им произход. Такъв е случаят с така наречената операция „Кошница”, която се проведе през юни 2013 г. в квартал „Принцът на Сеута” на град Сеута. Нейното продължение бе през септември. То приключи с десет ареста. Както и операция „Ацтека” от 14 март 2014 г., по време на която трима души бяха арестувани в град Мелила и един в град Малага. Два месеца по-късно на 30 май 2014 г. бе проведена операция „Хавер”, в резултат на която са арестувани шестима души, всички в град Мелила. Четвъртата от споменатите полицейски операции, „Гала”, е проведена в Мадрид на 16 юни 2014 г. Тя не разкри съществуването на строга испанско-мароканска мрежа, но повечето от деветимата арестувани са мароканци или с марокански произход. Задържаните са пътували често до Мароко, където са имали местни контакти. В допълнение други шестима души са били арестувани извън четирите полицейски операции. Първият арест е на 5 януари 2014 г. на летището в град Малага на физическо лице, което се завръща от Сирия и Ирак. Втори задържан има на 16 юни 2014 г. в Уелва, град в Югозападна Испания. Трети е арестуван на 24 юни 2014 г. в град Сеута. Двама са задържани на 2 август 2014 г. в град Мелила. Последният арестуван към днешна дата е в град Мелила, физическо лице, което е имало тесни връзки с пребиваващи в града мароканци от град Надор, мароканско пристанище, известно с търговията на риба. В допълнение на своя транснационален и по-специално испанско-марокански профил всички разрушени мрежи по време на операциите „Кошница”, „Ацтека”, „Хавер” и „Гала” са били ясно йерархиризирани и са поддържали връзки с джихадистки организации, базирани в чужбина: от „Фронт Ал-Нусра” в Сирия до сегашната „Ислямска държава”, „Ал Кайда” в ислямския Магреб (АКИМ) и Движението за единство и джихад в Западна Африка (ДЕДЗА), обединено с хора, напуснали радикалната ислямска милиция Морабитун, свързана с „Ал Кайда” и др. Въпреки всичко противно на това, което е характерно за някои други европейски случаи, особено интересно е, че нито една от четирите мрежи, разгромени в Испания през 2013 г., не е била нова, нито е формирана след началото на гражданската война в Сирия. И в четирите изследвани случая има лица, които вече са били въвлечени в други регистрирани джихадистки мрежи или клетки и които са били разбити в нашата страна. Лидерът на разгромената мрежа от операция „Кошница” е бил арестуван през 2006 г. в резултат на дейност, която е извършвал в град Сеута. Той бе оправдан съгласно някои разпоредби за борба с тероризма от Наказателния кодекс, който не бе адекватно преработен до 2010 година съгласно специфичните характеристики на радикалния ислямски тероризъм. По подобен начин координаторът на мрежата, разбита от операция „Ацтека”, е разпространявал своята джихадистка идеология най-малко от 2001 година. Той се е изплъзнал на антитерористична операция в Мароко, преди да се засели през 2011 година в град Мелила. Сред арестуваните в операция „Хавиер” има известни активисти от 2005 година на Sharia4Spain, организация, класифицирана като „опасна” и действаща под прикритието, че „разпространява знания за исляма”. Впечатляващ е примерът с разбитата от операция „Гала” организация „Бригада Ал-Андалус”, чийто лидер принадлежеше през 90-те години на миналия век към клетка, която „Ал Кайда” успя да изгради в нашата страна. Звеното бе известно като „Клетката на Абу Дахдах”, обучавана в Афганистан. Цитираният по-горе лидер бе задържан след 11 септември 2001 година и затворен в Гуантанамо до предаването му на испанските съдебни власти, които не признаха валидността на предоставените доказателства от американските власти и го пуснаха на свобода. С една дума всички мрежи, имащи за цел радикализация и вербовка и които са били обект на полицейска интервенция, от 2013 година включват в своите редици един или повече членове, които през последните две десетилетия са били ангажирани с други джихадистки мрежи и клетки в Испания. Последните са били в латентно състояние до началото на конфликта в северната част на Мали и по-специално в Сирия. По този начин лица, които не са били задържани, бегълци от правосъдието или такива, които са оправдани от съда поради липса на валидни доказателства, се възползват от появата на нови джихадистки сценарии. Те използват своя опит и контактите си, за да действат като агенти за радикализацията и вербовката в полза на терористични организации.

ПОЯВАТА НА ИСПАНИЗИРАН И ВЪТРЕШЕН ДЖИХАД

От 35-те арестувани в Испания от началото на 2013 година във връзка с терористични дейности в рамките на нашата страна, но и свързани с джихадистки организации, базирани в Сирия и Ирак, 33-ма от тях са мъже и 2 – жени. Въпреки че в миналото са били арестувани само две жени за периода 1996-2012 г., не е била осъдена нито една от тях. Двете жени, арестувани през август миналата година в град Мелила, представляват 5,7% от всички задържани, с което не може да се счита, че имаме феминизация на джихада в Испания. Възрастовият диапазон се простира от 14 до 53 години към момента на ареста. Всички, които са задържани през 2013 година, са на възраст най-често около 26 години, а средната възраст е 31,3 години. 68,6% от арестуваните след 2013 година са с испанска националност. Ще бъде изненадващо, ако направим сравнение с осъдените или убити джихадисти в нашата страна между 1996 и 2012 година. През този период само 16,6% от общия им брой имат испанско гражданство. Има тенденция за испанизиране на джихадистката дейност в рамките на националната територия. От задържаните 35-ма през юни 2013 г. 14,3% са мароканци, 5,7% французи и други – 11,4%, от общия брой, има един белгиец, един тунизиец, един конгоанец и един аржентинец. Освен това данните показват, че гореспоменатата мобилизация, свързана със Сирия и Ирак, ражда в Испания появата на местен или доморасъл джихадистки тероризъм. В действителност от 24-те задържани лица, които имат испанска националност, само в 12,5% от случаите става въпрос за натурализирани лица, обикновено от марокански произход, а 87,5% са от испански произход. Тази цифра е с 82,4% по-висока от 5,1% лица от испански произход, регистрирани като осъдени или убити заради участието им в радикалния ислямски тероризъм за периода 1996-2012 година. Джихадистката мобилизация, която анализираме, както и тази в цяла Европа, засяга специално мюсюлманите втора и трета генерация, които в Испания са значително по-малко в сравнение с другите европейски страни. Въпреки това всички задържани лица с испански произход са лица, родени в Сеута и в Мелила, като техните марокански родители са се прехвърлили от испанската страна на границата. Не е случайно, че в град Сеута и град Мелила се наблюдава особена плътност на сегмента – второ поколение мюсюлмани, въпреки наличието на юноши, младежи и възрастни от тази категория, което е видимо и в други области на испанската география.

Мадрид, 2014 г.

Фернандо Рейнарес, старши анализатор за борба с международния тероризъм в Кралския институт „Елкано“ и професор по политически науки в университета „Крал Хуан Карлос“.

Карола Гарсия-Калво, изследовател в Кралския институт „Елкано“ и професор по политическа сигурност в Международния университет в Риоха.