„Един пояс, един път”, амбициозната китайска инициатива за трилиони долари, може да увеличи световната търговия приблизително с 12%, като намали разходите за търговия наполовина за страните, които са въвлечени в нея. Това заяви Джоана Конингс, старши икономист в ING.

„Търговията между Азия и Европа, без да включваме търговията между страните от ЕС, съставлява 28% от световната търговия. Така че облекчаването на тези търговски потоци може да има голямо влияние”, каза Конингс, която е анализатор в областта на международната търговия. „Мащабът на това влияние зависи от чувствителността на търговията към промените, свързани с относителните разходи”, добави тя.

Компаниите в Източна Европа и Централна Азия ще имат най-голяма полза, смята икономистът, обяснявайки, че ползите ще зависят от това в кой сектор се намаляват търговските разходи.

Конингс разглежда три сценария с различен брой страни, които инициативата засяга, като предполага, че разходите ще спаднат с 50%. При най-лошия случай, който включва само страни по икономическия коридор в Евразия (Китай, Казахстан, Русия, Беларус и Полша), „Един пояс, един път” ще увеличи световната търговия с 4%.

При най-оптимистичния сценарий, включващ страните от „Един пояс, един път” и техните партньори, нациите в Централна Азия и в Източна Европа ще бъдат свидетели на най-висок скок. Търговията за Русия, Казахстан, Полша, Непал, Мианмар ще се увеличи с около 35-45%. Търговията на Китай ще скочи с 20%, смята Конингс.

 „Ако търговските разходи не се понижат скоро, ефектът на нарастване на световната търговия ще бъде малък”, заяви той. Въпреки това „сериозното понижаване на търговските разходи, дори и при дълъг период от време, може да има сериозно влияние върху международната търговия”.

Източник: RT