В опит да принудят Китай да отвори пазарите си, Съединените щати обмислят налагане на ограничения върху инвестициите от Поднебесната, като огледална мярка на китайските рестрикции. В същото време инвестиционните цели на КНР са да бетонира позициите си в стабилната и добре развита американска икономика, както и да насърчи растежа в ключови за своя икономически преход сектори. В тази ситуация Пекин се притеснява за две неща, свързани с неговата икономика. Първото са секторите в китайското стопанство, в които съществуват ограничения за чужди инвестиции и това предполага симетрична реакция от страна на САЩ. Второто са секторите с голям приоритет за Пекин.

В своята текуща офанзива срещу китайските търговия и инвестиции, Белият дом обмисля налагане на ограничения върху китайските капиталовложения като огледална мярка на рестрикциите, наложени от Пекин върху американските инвестиции в Китай. От 2005 г. насам Съединените щати привлякоха приблизително 10% от всички преки чужди инвестиции (ПЧИ) на Китай. Размерът на китайските ПЧИ в САЩ нарасна неимоверно след 2010 г., успоредно с повишените нива на китайски инвестиции в развиващите се страни – особено в онези от тях, чрез които Пекин се надява да се засили своя собствен вътрешен пазар. Потенциалният ход на администрацията на президента Доналд Тръмп може да окаже значително въздействие върху милиардите долари, които Пекин излива в американски производства (особено в секторите, на които Китай дава приоритет за растежа си каквито са технологиите, потребителските стоки и услугите), главно поради строгата политика на Поднебесната по отношение на инвестициите. Следва да се отбележи, че Вашингтон планира подобни мерки само спрямо Китай, но природата на китайските инвестиции в САЩ дава индикация за курса, който американските власти могат да поемат.

Китайските инвестиции в американската икономика за 2017 г. съставляват 24,1 млрд. долара. Въпреки че стойността им беше под върховата точка от 53,8 млрд. долара през 2016 г. (повишение от 220% спрямо 2015 г.), тя представлява част от една по-голяма, възходяща тенденция, в рамките на която китайските фирми вече са инвестирали повече от 170 млрд. долара в Съединените щати от 2005 г. насам. Със своите американски инвестиции Пекин цели да укрепи присъствието си в стабилната и добре развита икономика на САЩ, като в същото време иска да насърчи растежа в сектори, които са жизненоважни за икономическия преход на Китай – особено технологиите и потребителските стоки. Всъщност технологичният сектор съставлява 17,6% от китайските инвестиции за периода 2014-2017 г. – след като беше на нулеви стойности от 2005 до 2014 г.

Китай има две основни опасения. На първо място, той се страхува от американски ответни мерки върху секторите, които инвестират сериозно на американския пазар и са обект на високи нива на вътрешни китайски рестрикции. Тук Вашингтон има голямо поле за маневриране от гледна точка на възможността да отговори пропорционално и по този начин да реагира на увеличаващите се китайски инвестиции в страната. Транспортът е единствената водеща област на китайските инвестиции в САЩ, в която протекционизмът и в двете държави е на приблизително сходни нива. Обратно на това – има огромна разлика между американските и китайските политики по отношение на вложенията в недвижими имоти и във финансови услуги. На второ място, в Пекин съществуват опасения относно секторите, на които местното правителство е дало приоритет от гледна точка на усилията за увеличаване на добавената стойност на китайските стоки и услуги и преминаването към модел, основан на потреблението. По този въпрос технологиите и потребителските стоки са най-важните теми за Китай. Това дава на Вашингтон по-добри позиции и възможност да отговори реципрочно на вътрешните китайски ограничения върху инвестициите в тези области.

От гледна точка на общите инвестиции, Пекин се опитва да обуздае това, което смята за нерационални вложения на китайските компании в чужбина. В резултат на това между двете страни има допирни точки. Китайското правителство има за цел да намали обемите на чуждестранни инвестиции на своите компании в развлекателната индустрия и в сектора на недвижимите имоти – две области, които съставляват 24% от китайските вложения на американския пазар от 2005 г. насам.

Усилията на САЩ за отваряне на китайската икономика обаче, бързо се сблъскват с вътрешните китайски ограничения. В крайна сметка Пекин внимателно ще претегли цената на отварянето на своята икономика за чужди компании и потенциалните негативни удари за местните производства с дългосрочния икономически растеж при подобен ход.

Източник: Stratfor