Специалистите от експлоатационните служби на Ростовската АЕЦ, филиал на „Концерн Росенергоатом”, на 6 декември успешно заредиха в реактора на Четвърти енергоблок първите топлоотделящи сборки. В реакторната зона ще бъдат заредени общо 163 горивни касети. С тази операция се поставя началото на физическото стартиране на новоизградения енергоблок.

Физическото пускане на енергоблока предшества дейностите по подготовката на Четвърти енергоблок на Ростовската АЕЦ с реактор тип ВВЕР-1000 за енергийно стартиране и начало на изработване на електроенергия. В процеса на физическото пускане се определят характеристиките на активната зона, необходими при експлоатацията на реактора. Програмата на етапа е разчетена за 25 дни с въвеждане на реактора на минимално контролируемо ниво на мощност.

Генералният директор на „Концерн Росенергоатом” Андрей Петров заяви, че Ростовската АЕЦ е единствената атомна централа в съвременна Русия, която за 7 години е пуснала на една площадка три енергоблока (през 2010 г. – Втори енергоблок, през 2015 г. – Трети и сега – Четвърти). „Тя е първата в най-новата история на страната, при която е възродено т. нар. „поточно строителство”, осигуряващо както максимално ефективно използване на материалните и парични ресурси, така и оптимизиране на сроковете за строителство”, отбеляза Петров.

Валерий Лимаренко, който е основен изпълнител на изграждането на енергоблоковете на Ростовската АЕЦ, заяви, че своевременното излизане на етап на физическо стартиране на Четвърти енергоблок свидетелства за това, че инженеринговото подразделение последователно изпълнява своите задължения по въвеждането на нови мощности. „Може да се каже, че Ростовската площадка за нас е образцова. Тук ние отработваме нашите съвременни технологии за управление на проекти, внедряваме цифрови решения, като получаваме безценен опит, който впоследствие се разпространява на други наши обекти. Това се отразява положително на сроковете и качеството на строителството. Искам да благодаря на всички сътрудници, участващи в този проект”, заяви Лимаренко.

Четвърти енергоблок е последният построен енергоблок на Ростовската АЕЦ и фактически завършва легендарната серия на енергоблокове с реактори тип ВВЕР-1000. Основната характеристика на реакторите от този тип, в които са реализирани най-съвременните подходи за осигуряване на безопасност, основани на принципа на дълбоката многобариерна защита, е висшата степен на надеждност. След завършването на етапа на физическо пускане на Четвърти енергоблок започва решаващият стадии от пусковите операции – енергийното стартиране и началото на подаването на електроенергия към потребителите.