Интервю на Калина Андролова с Александър Николов, бивш изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“, експерт по ядрена енергетика

ГЕРБ от известно време говорят за изграждане на частна АЕЦ. Какви са според Вас предимствана и недостатъците на тази идея за частна атомна централа?

В условията на България аз съм категорично против изграждането на частна атомна централа, защото опитът от частните енергийни инвестиции е доста неприятен. Можем да споменем и ТЕЦ-овете в Марица Изток, а бих казал и приватизацията на ЕРП-тата, която според мен е най-най-най-неприятното нещо, което се е случвало в новите времена на България - от така наречената демокрация насам.

А какви са недостатъците – лоша ефективност, високи цени?

Ами и едното, и другото. Сега, цените в крайна сметка, донякъде са и пазарни, макар и в условия на практическа липса на конкуренция. Аз бих казал, че цените не са толкова голям проблем, колкото е лошото отношение към обектите, особено ЕРП, които по един или друг начин се стопанисват от външни за България субекти.

„Фукушима“ и тя беше частна.

Да, „Фукушима“ е частна. Трудна тема подхващаме, даже бих казал, че е по-добре да не я задълбаваме, но проблемите на „Фукушима“ се решиха от държавата Япония, а не от собственика, частната компания, която експлоатираше централата.

Т.е. при една частна централа проблемите се решават от държавата, когато възникнат сериозни щети и т.н., а печалбата реално е за частните собственици. Така излиза.

Точно така. Печалбата е за частните собственици, а проблемите, не дай си Боже, ще ги решава държавата. А в държавата какво се отчисляват? Едни данъци.

Разкажете ми сдружението, което сте основали – Сдружение „Енергийно бъдеще за България”. Какви са целите му?

Идеята за сдружението възникна в началото на тази година. Все пак трябваше ни време да определим нашите цели, точно какво искаме. Подготвихме пакета документи, девет човека сме. Подадохме ги в Софийския градски съд, седалището на сдружението е в София. И в средата на юли сдружението вече беше факт, регистрирано е в Софийския градски съд. Основните цели на сдружението, дори и малко високопарно да звучат, са подпомагане на българското правителство и официалните власти на България при вземане на решения за изпълнение на директивите, касаещи страната най-вече като резултат от Парижкото споразумение от 2015 г. Ние смятаме, че Парижкото споразумение виси като дамоклев меч над българската енергетика.

Парижкото споразумение касае изменението на климата и съдържа план за действие за ограничаване на глобалното затопляне под 2 градуса, като основаната цел е ограничаване на емисиите на парниковите газове под нивото им от 1990 година. Т.е. изключително рестриктивни действия върху т.нар. класическа енергетика, енергетиката ползваща изкопаеми горива. Най-вече въглища. Какво е въглища? Изкопаемо гориво, което при изгаряне отделя енергия, тази енергия се превръща в електроенергия, но чрез изгаряне на кислород от атмосферата и отделяне въглероден двуокис, азотни окиси, серни окиси и цяла друга палитра от химически елементи под формата на някакви съединения.

Т.е. искате да кажете, че най-адекватното за България в областта на енергетиката е ядрена електроцентрала?

Парижкото споразумение казва следното: трябва да бъдат изключени всички централи от електроенергийния сектор и тяхното заместване да се реализира чрез възобновяеми източници и мерки за енергийна ефективност. Все пак тези основни цели са поставени от Берлинския институт, където работят изключително компетентни хора. Но възобновяемата енергетика е много широко застъпена в Северозападна и в Северна Европа, там където има вятър. Ветровият потенциал на България е изключително нисък. Вятърна енергетика в България е като онази игра от близкото минало – „тука има, тука нема“. У  нас няма вятър. Слънцето? То също е един добър потенциал. Не съм смятал, но и не искам да си представя колко слънчеви инсталации и соларни системи трябва да бъдат построени, за да се замести една атомна централа. А от гледна точка на емисиите ядрената енергетика дава нулева замърсяемост. Ядрената енергетика отделя по-малко емисии, отколкото възобновяемите източници.

Какви са възможностите за удължаване на живота на Пети и Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“? Върши ли се нещо в тази посока? Защото помня, че имаше някакви проблеми и опити за пречки?

Смятам, че проблеми с удължаването на ресурса на Пети и Шести блок няма. Докладът за удължаване на ресурса за Пети блок беше своевременно внесен в Агенцията за ядрено регулиране. В най-скоро време ще бъде подновена лицензията. Всички анализи са направени, резултатите са добри. Даже руснаците (те бяха основни изпълнители) смятат, че може да бъде удължен ресурсът с още 30 години. Хайде, да не бъдем такива оптимисти, но поне 20 години според мен Пети блок ще работи.

Т.е. до коя година горе-долу ще имаме ток?

Ами проектният срок за служба на Пети блок е до 2017 година. Т.е. още 20 години нататък, до 2037, ако не се случи нещо, което не можем да предвидим на този етап. А Шести блок няколко години след него.

А през това време трябва да се подсигурим?

Не, ние трябва много преди това да подсигурим нова мощност, именно поради резултатите от Парижкото споразумение. То задължава България до 2025 г. да са спрели всички ТЕЦ-ове. Спомена се една модерна, съвременна дума – дерогация. Даже някои я окичиха с още един епитет – „безсрочна“ дерогация. Аз бих задал въпроса, дори и към Вас, какво е това „безсрочна дерогация“? Това ще рече „безсрочно отлагане“. Само че в българския език има една дума, която замества тези две, казва се „неизпълнение“. Кому е нужно това? То няма такъв термин.

Откъде идва съпротивата срещу подобно разумно решение – да се изгражда нова мощност, независимо дали на терена на Белене или на Козлодуй? Защо не се случва това, защо не се взима такова решение?

Знаете ли, на този въпрос... не мога да отговоря. Наистина нямам идея защо не се строи атомна централа. Атомна централа в Белене се започна през 1981 година. По-късно, в началото на т.нар. демокрация, нейното строителство беше прекратено. Да приемем, че всичко е било о‘кей. Тогава впрочем в България имаше достатъчно читави електропроизводствени мощности и може би към оня момент, 90-91 година, е направена такава оценка, че не е необходимо изграждане на нови блокове, още повече, че тогава бяха планирали 4 нови блока, а не 2. Но по-късно 2003-2004/5 година, по време на правителството на Симеон Сакскобургготски, се взе решение за изграждане на АЕЦ „Белене“. И това решение беше правилно. А защо не се изгради, не знам. Казваше се, че единият блок трябва да бъде пуснат през 2013 година, другият през 2014 година... хубаво, и да закъснеят година-две, по това време блоковете вече трябваше да бъдат пуснати.

Явно някакви външни фактори са допринесли за това. Засягаме може би някакви интереси? Ето, румънците строят, турците строят централи, търсят пазари...

Вероятно. А може би някой ревнува за тези руски технологии, които са на територията на Европейския съюз. Но все пак въпросът е към политиците. Трудно ми е да кажа нещо от експертна гледна точка.

Добре, това сдружение, което сте основали, явно има за цел да апелира към политиците да се задвижи тази машина за изграждането на нови ядрени мощности.

Анализите, които направихме в нашето сдружение, разбира се, ползвайки много други анализи и интервюта на колеги специалисти, е, че в България е необходимо да се стартира изграждането на нови ядрени мощности по няколко причини. Първата основна причина е, че в момента ние разполагаме с оборудване, което по сегашни пазарни, текущи цени е със стойност от порядъка на около 1 млрд. евро. Това оборудване е в склада на България, така да го кажем. Нямаме причина тези 1 млрд. евро да не ги използваме. Опитахме да го продадем това оборудване преди няколко години. Даже една сериозна делегация ходи чак до Иран и ефектът от продажбата видяхме какъв е. А и нужно ли е да бъде продадено едно оборудване, което си е наше, и което можем да използваме и да построим енергиен обект със срок на експлоатация между 60 и 100 години от тук нататък?! Риторичен въпрос.

Как ще убедите лидерите на двете най-силни партии, Бойко Борисов и Корнелия Нинова, да стигнат до национален консенсус по този национално отговорен въпрос? С експертиза ли, с какво? Събрали сте се експерти, които ще ги призовете към някакви срещи... как ще ги убедите?

Сега ние като новосформирано сдружение имаме собствен план за действие. Може би в следващите дни ще направим предстваяне на сдружението на територията на Козлодуй. Защо не и на територията на Белене, на Плевен, на Враца...

А ще искате ли среща с ръководителите на тези партии на експертно ниво?

Имаме намерение да направим през октомври една конференция. Ще поканим официалните власти, ще поканим експерти от енергийната сфера от цялата палитра – и противници, и застъпници, и хора, които защитават конвенционалната енергетика, и които защитават ядрената енергетика, и хора, които са против ядрената енергетика... Нека всичко на едно място бъде казано и политиците дано ни чуят. Но според мен изграждането на нова ядрена мощност трябва да започне веднага, днес, защото време няма. И тази ядрена мощност трябва да бъде държавна, а оператор и собственик да бъде АЕЦ „Козлодуй“. Не противопоставям площадка „Козлодуй“ и площадка „Белене“, нека правителството след един добър анализ, направен от сериозни експерти, а не от самозвани експерти, знайни и незнайни воини на българската енергетика, да определят коя площадка е по-перспективна от гледна точка на по-бързото започване на изграждането. Като технически площадки и двете са годни.

А кой според Вас трябва да изгражда тези мощности? Французи, американци, руснаци...

Ние, както вече казах, имаме оборудване на стойност 1 млрд. евро, което е руско. Т.е. ядрената част по никакъв начин не може да бъде изградена от друг, освен от руски специалисти. Втори контур – т. нар. конвенционална част на атомната централа, тук въпросът е дискусионен. Проектът „Белене“, аз смятам, че в конвенционалната му част би трябвало да бъде преработен напълно, даже бих казал, че проект в конвенционалната му част вече няма. Тъй като предвиденото оборудване към онзи момент може би е било много добро, но вече 10-12 години по-късно е остаряло. В момента на пазара се предлагат турбини с 3% и повече по-добро КПД, отколкото турбината, която е предвидена за проекта „Белене“. 3% на 1000 мегавата са 30 мегавата. Нали си представяте 60 години 30 мегавата само от по-доброто използване на мощността за какви стотици милиони става въпрос, може би за милиарди левове.

Защо настоявате, че операторът трябва да е именно АЕЦ „Козлодуй“?

Операторът (собственикът), независимо на коя площадка, трябва да бъде АЕЦ „Козлодуй“. Защото ако АЕЦ „Козлодуй“ бъде оставен от знайните и незнайните воини да се управлява както трябва в пазарни условия, може да отдели средства за изграждане на нова ядрена мощност. Разбира се, със заем от банките, разбира се с използване на руското оборудване, което е доставено. Но АЕЦ „Козлодуй“, аз лично смятам, че дори при тези условия в момента може да генерира от порядъка на около 200-250 милиона лева годишна печалба. Юли месец може би си спомняте, как почти всички средства за масова информация писаха, че АЕЦ „Козлодуй“ е направила 96 млн. лева приходи за един месец. Ами 96 млн. приходи по 10 месеца и половина, са 1 млрд., а разходите на АЕЦ „Козлодуй“ са от порядъка на около 700 млн. годишно. Разходите са константна величина! 700 милиона годишно – толкова!

Добре, но това политиците не може да не го разбират. Явно го разбират и нещо им пречи да се започне изграждането.

Ами нека политиците или който трябва, да отговори на въпроса защо печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ за 2016 година е нула. Защо печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ за последните 7 години е 130 млн. средно годишно с някакви флуктуации между 100 и 150 млн., така да го кажем, а за миналата година печалбата е 0. Нека някой да ни отговори защо. Къде са парите от миналата година?

А какъв е Вашият отговор, аз да Ви попитам? Има лошо управление ли, какво се случва в АЕЦ „Козлодуй“?

Не, има намеса в управлението. Не мога да давам детайли, защото ако навляза в детайли, те ще изглеждат като обвинения, а не съм човекът, който ще отправя обвинения към управляващите и експертите в енергетиката. Нямам такива намерения, има си органи за тая работа – нека отговорят на въпроса защо печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ за миналата година е нула. Тя не е нула, а един милион – което за мен е нула. При потенциална възможност за един милиард приходи, печалбата да е един милион..., ами то почти всеки хлебозавод дава 1 млн. печалба.

Това прилича на лош мениджмънт, лошо управление.

Не знам. Не, не искам да навлизам в детайли.

Тези назначения, които се правят в АЕЦ „Козлодуй“, е ясно че са политически. Ясно е, че всяка партия, която е на власт, иска свой човек в централата.

АЕЦ „Козлодуй“ в момента се управлява от колега, който бих казал, е много свестен специалист, но той завари едно лошо наследство, от което вероятно тази година ще излезе. За печалбата от миналата година не обвинявам сегашното ръководство, бих насочил вниманието към предишното ръководство на АЕЦ „Козлодуй“.

Има проблем и с кадрите в енергетиката. Даже преди няколко дни бившият ректор на Софийски университет проф. Илчев в едно свое интервю каза, че „как ще строим АЕЦ „Белене“, като нямаме кадри за тази централа“. Бих казал, че е доста прав. В АЕЦ „Козлодуй“ в последните 3 години са постъпили 7-8 човека на длъжност оператори на реактори. Това е много малко, очевидно българската образователна система генерира малко кадри. И голяма част от тези кадри, завършили специалност ядрена енергетика, по една или друга причина се ориентират и заминават в чужбина. Там едва ли си работят по специалността, защото в тази сфера много трудно могат да си намерят работа. Това също трябва да бъде преодоляно.

Когато АЕЦ „Козлодуй“ остана без 3 и 4-ти блок, хората се ориентираха извън тази сфера. Въпросът е, че ако се реши да се строи нова мощност, ще се подготвят и кадри, то е вързан процес. Явно този план да няма ядрена енергетика в България и да бъде унищожена, си върви заедно с унищожаването на кадрите...

Един кадър в ядрената енергетика след средното образование се обучава за около 10 години. Т.е. ние в момента, ако решим да обучаваме кадри, които са завършили средно образование, момчета и момичета с желание да се учат и да работят в ядрената енергетика, тези кадри ще ги получим след 10 години. А след 10 години не бих могъл да кажа каква ще е енергетиката в България, отчитайки директивите на Парижкото споразумение.

А Вие как си обяснявате, че в Румъния французите строят централа, в Турция се строят ядрени мощности, в Унгария също се строят.. А само ние не смеем да вземем решение за това. Това е политически въпрос, може би не е адекватен към експерт като Вас в ядрената енергетика, но само ние се колебаем и нещо ни е страх, започваме проекта, спираме го... както беше в Белене.

Световната енергетика се върти именно около това Парижко споразумение. Няма друг изход. И румънците започнаха да строят, и унгарците преди няколко дни буквално подписаха междуправителствени споразумения и тия дни ще започнат да копаят за изграждането на два нови блока по 1200 мегавата. В Турция има проекти за няколко площадки, като на едната вече се работи доста сериозно. Във Финландия се говори за нова ядрена мощност, в Чехия се говори за нова ядрена мощност... В Азия се строи ударно ...

Може би политиците най-много се страхуват, че ще скочат тук от т.нар. „гражданско общество“ разни зелени, пембени и т.н. и ще почнат да протестират, ще тръгнат по телевизиите платени антиексперти, които да обясняват, че не трябва да има ядрена енергетика, че тя е много опасна и т.н.

Не знам дали има друга атомна централа по света, може би има, но АЕЦ „Козлодуй“ има грамота от Българската зелена партия. Тя е отпреди няколко години, разбира се, но в една нормална комуникация Зелените и атомната централа могат да работят заедно. Защото противниците на ядрената енергетика трябва да разберат, че страната ни се нуждае от мощности. А всяко едно заместване на една мощност трябва да бъде осъществено с друга мощност. Нека те да кажат, ако не искат ядрена енергетика, каква друга да се построи?

Има и версия, че ядрената енергетика е чиста енергетика, поради това, че не отделя системни замърсители във въздуха, но тук става въпрос, че при евентуална авария пораженията са ужасяващи. Това е обяснението.

Така е, но смятаме, че технологията в момента е на такова високо ниво, че вероятността за допускане на аварийна ситуация е сведена практически до нула. Защото има един показател -вероятност за стопяване на активната зона, който в съвременните блокове достига до степен  минус 6, даже минус 7. Т.е. вероятността за авария в една атомна централа е веднъж примерно на 10 млн. години. Съвременното оборудване е изключително добро. Системите за безопасност са изключително застъпени. Освен че са много на брой, те са на т.нар. диверсифициран принцип, т.е. не би могла да се допусне авария по обща причина, защото начините за въздействие върху безопасното спиране на реактора са многостранни и не може да има една обща причина, която да въздейства върху всичките тези начини. Въобще атомната енергетика постига един ренесанс и той се обуславя основно от климатичните особености и невъзможността на този етап енергийните потребности на населението да бъдат обезпечени с друг тип енергия.

Може би трябва публично да се изговарят от вас, експертите, повече аргументи, за да може населението да не е толкова индиферентно и неразбиращо тази тема. Защото то се самоотстранява и няма отношение към въпроса трябва ли да има ядрена енергетика. И като му кажат, че трябва да се ползват възобновяеми източници, слънце, фотоволтаици и вятър, те казват „да, разбира се“. Защото всеки нормален човек иска всичко да е възможно „най-зелено“. И в този смисъл Вашата мисия с това сдружение би трябвало да разясни повече на аудиторията.

Това е една от целите, които сме си поставили, да сведем това да по-широката публика, но мога също така да кажа, че в България населението е изключително позитивно настроено към ядрената енергетика. Даже референдум се проведе преди няколко години... Той беше неуспешен, защото малко хора участваха, но резултатите бяха положителни за изграждане на нова ядрена мощност по отношение на  гласувалите хора.