Доходите, които отчете украинският президент Петро Порошенко за последните пет седмици, превишават данните от неговата декларация като кандидат за президент 70 пъти. В началото на януари той декларира 1,1 милиард украински гривни.

Президентът на Украйна Петро Порошенко подаде декларация за своите доходи във връзка с предстоящите избори. Тя е публикувана в Единния държавен регистър за доходите на длъжностните лица в Украйна.

В документа са посочени доходите и имуществото на президента и неговото семейство за 2017 г. За 2018 г. декларацията трябва да бъде подадена към 1 април. Според официалните факти Порошенко за 2017-а е натрупал повече от 16 милиона украински гривни, което се равнява на повече от 577 хиляди долара.

В същия регистър се съхраняват и всички декларации за настъпили промени в имущественото състояние на президента. През 2018 г. Порошенко е подал повече от 20 такива декларации, а от началото на 2019 г. – още четири.

В декларациите, подадени през новата година, Порошенко отчита доходи, надхвърлящи 595 милиона украински гривни, или приблизително 21 милиона долара. Като декларацията с най-голямата сума, повече от 550 милиона гривни, е с дата 1 януари 2019 г.

На 17 декември 2018 г. „Украински новости“ пише, че доходите на Порошенко от началото на 2018 г. са 198 милиона гривни, около 7,1 милиона долара, което надвишава доходите му от 2017 г. дванайсет пъти.

Но след тази дата Порошенко до края на годината Порошенко подава още две декларации за промяна в материалното си положение. В едната от тях, от 26 декември 2018 г., е отбелязана сумата 556,7 милиона гривни (повече от 20 милиона долара). Така че за последната седмица до 1 януари 2019 г. президентът на Украйна Петро Порошенко е осветил повече от 41 милиона щатски долара. Като се вземат предвид и данните от предишните месеци през 2018 г. става ясно, че Порошенко е заработил около 50 милиона долара в течение на годината. Като примерно половината от тях е декларирал на 1 януари 2019 г.

Основната сума от доходите на Порошенко идва от дивиденти от Rothschild Trust Schweiz AG, на които Порошенко е предоставил управлението на своята компания от сладкарската промишленост Roshen.

Първият тур на изборите за президент в Украйна ще бъде на 31 март 2019 г.

 

Източник: www.rbc.ru

Автор: Владислав Гордеев